Cảm ơn BTC đã tạo điều kiện để anh có dịp gặp gỡ và chia sẻ với 1 cộng đồng những “social entrepreneur” đầy tâm huyết và hoài bão. Anh thật sự impressed với cộng đồng của chúng ta.