Cảm ơn BTC Seed Planter đã cho mình cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người bạn trẻ thật tuyệt vời   . Hôm nay thức dậy ở một nơi xa thấy yêu cuộc đời này quá đi .