Em xin được cảm ơn cơ hội học hỏi và kết nối mà Seed Planter đã đem lại cho toàn thể hơn 30 hạt giống từ khắp ba miền đất nước. Bản thân em và bạn co-founder cũng từ chuyến đi này mà có cơ hội được soi chiếu vào và có được những nhận định riêng về việc run start up hiện tại mà cả team đang dốc công sức.