Những ngày camp diễn ra thật tuyệt vời, yêu biết bao những con người từ 4 phương trời tưởng xa lạ mà sau 3 ngày camp chợt trở nên gần gũi, thân thương, có lẽ vì cùng một lý tưởng muốn làm một điều gì đó cho xã hội, cho cộng đồng. Ấn tượng với rất nhiều bạn trẻ, là Trang lúc nào cũng đầy nhiệt huyết từ Hà Nội vào và đang làm dự án chống xâm hại cho trẻ em, là Hằng – nhìn trẻ hơn tuổi thực rất nhiều với gấc mơ cổ tích biến điều không thể thành có thể; là các nhóm bạn ở Cần Thơ đang làm với trẻ em; các nhóm làm chương trình cho trẻ em được về với thiên nhiên; là nhóm MES dạy tiếng Anh ở Đà Lạt; là 2 cô bé cùng nhóm với mình.

Đã lâu lắm không có cảm giác “học mà chơi” đã đời như vậy. Ban tổ chức thật tuyệt vời khi vừa kết hợp nội dung bài học vào thực hành và trò chơi một cách “tưởng không vui mà vui không tưởng”; học được bao nhiêu bài học từ những trò chơi này luôn á.