• Giảng viên Đại học Quốc Gia Singapore (NUS)
  • Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hệ thống trường Hoa Sen Hà Tĩnh (cả mầm non và tiểu học)
  • Founder & CEO Le Hoang Pte. Ltd, công ty chuyên về đầu tư, nghiên cứu thị trường và tư vấn các dự án về giáo dục.
  • Tâm huyết đóng góp vào việc xây dựng trường học hạnh phúc tại Việt Nam dựa trên tình yêu thương & sự hiểu biết.