Trong hình ảnh có thể có: sợi

Tầm nhìn:

“Tất cả người Việt Nam sẽ được tiếp cận với kiến thức nền tảng kinh doanh,
từ đó thực hiện giấc mơ kiến tạo những mô hình doanh nghiệp có tác động tích cực đến xã hội”

Sứ mệnh

Seed Planter ra đời với sứ mệnh phá bỏ những rào cản mà các doanh nhân vì xã hội đang gặp phải bằng việc trang bị nền tảng kiến thức khởi nghiệp, kết nối với các cố vấn phù hợp, và mạng lưới hỗ trợ để các doanh nhân có thể xây dựng một công ty bền vững, tạo tác động xã hội.

Mục tiêu cuối cùng là để giải phóng tiềm năng của những người trẻ để giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, tạo ra những bước tiến đáng kể ở Việt Nam.

Triết lý

“Mỗi cá nhân đều rất quan trọng. Mỗi người đều có tiềm năng to lớn. Cô ấy hoặc anh ấy có thể tạo ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của người khác trong cộng đồng, trong quốc gia, trong và ngoài thời đại của chính mình “– Muhammad Yunus

1

diễn đàn

2

trại kỹ năng 3 ngày

380

bạn tham gia & nhiều hơn nữa. Nhiều tỉnh thành khác nhau

>50,000

lượt tiếp cận trên mạng xã hội về chủ đề “doanh nghiệp tạo tác động xã hội”

TPHCM 

& nhiều hơn nữa